Podstawowe informacje które powinieneś o nas wiedzieć:

Nasze przedszkole znajduje się w dzielnicy Raciborza
Pracuje u nas tylko wykwalifikowana kadra
Ciągle poszukujemy nowych pomysłów i rozwiązań wychowawczych – dydaktycznych.
Organizujemy warsztaty dla nauczycieli , spotkania z teatrem czy ciekawymi ludźmi
Prowadzimy kronikę oraz gazetkę pt. „Echo Przedszkola” w której zamieszczamy aktualne
wydarzenia z życia przedszkola.
Przygotowujemy przeróżne imprezy u nas na miejscu.
Jednak najważniejsze dla nas są stosunki osobowe DZIECKO – NAUCZYCIEL opierające się na
wzajemnym zaufaniu, akceptacji osoby każdego dziecka we wszystkich jego strefach rozwoju:
FIZYCZNEJ – UMYSŁOWEJ – SPOŁECZNEJ – EMOCJNOLANEJ – DUCHOWEJ
Wydarzenia
Projekt "Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz"
2020-07-22 12:34:45

 

Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz

 

Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 16 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2020 roku do 30  czerwca 2021 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

 

 

Racibórz, 2.03.2020 r.

Ogłoszenie

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 16 ogłasza rekrutację nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie 2.03. – 13.03.2020. w sekretariacie przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną pod adresem mailowym: p-16@o2.pl. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie.

 

Przedszkole nr 16 w Raciborzu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu w ramach ewentualnych pytań lub wątpliwości znajdują się w załączonych plikach.


Ze względu na dużą liczbę przedszkoli, która bierze udział w projekcie, prosimy o bieżące dostarczanie do nas wpływających ofert w postaci skanów / zdjęć lub przekierowanie maili z ofertą na adres projekty@mozemy.eu. Umożliwi to szybsze przygotowanie protokołów i wybranie wykonawców.

Załaczniki:

 

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 16 ogłasza rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie 6.07. – 3.09.2020. w sekretariacie przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną pod adresem mailowym: p-16@o2.pl. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie.

 

 
 

  • Zobacz plik Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych
  • Zobacz plik Formularz zgłoszenia dziecka do projektu