WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców 26.03.2020


Szanowni Rodzice ,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.


Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w tym przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i dlatego musimy zmienić nieco koncepcję naszej pracy oraz działalność na stronie internetowej.


Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka odbywa się obowiązkowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Posty zamieszczane na naszej stronie dostosowane są do wszystkich naszych grup przedszkolnych a ich treść oparta jest o realizowane programy w przedszkolu. Jesteśmy zobowiązani realizować w tym czasie podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Najstarsze dzieci z grupy „Motylki” maja obowiązek przedszkolny dlatego też powinny wykonywać dodatkowo zadania ze swoich kart pracy.


Jeżeli uważacie, że jakaś aktywność podana przez nas powinna być zmodyfikowana do możliwości waszych dzieci, zróbcie to :)


Prosimy wszystkich rodziców o współpracę i wytrwałość.


Drodzy rodzice pamiętajcie, przede wszystkim dobra zabawa i pozytywne relacje pomiędzy wami a dziećmi.

  


 

Miłego wspólnego czasu