WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców 04.05.2020


DRODZY RODZICE

 

            Organ prowadzący umożliwia otwarcie przedszkoli.


            Konieczna jest wiedza o ilości dzieci. Prosimy o telefoniczną lub mailową informację. Można także poinformować wychowawców grup
do wtorku 05.05.2020 r. do godz. 12-ej.


Podkreślamy, iż opieką otoczone zostaną dzieci rodziców niemogących pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Pierwszeństwo mają osoby pracujące w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.


Informujemy iż, w późniejszym terminie rodzic będzie zobowiązany do wypełnienia stosownych oświadczeń.


Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przemyślaną decyzję.