WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Rozmowy na wiejskim podwórku 15.04.2020


Rozmowy na wiejskim podwórku
Rozmowy na wiejskim podwórku – zabawy z elementami ćwiczeń artykulacyjnych, inspirowane wierszem Iwony Róży Salach Bajka.

Zapraszam dzieci na bajkę, 

w której kot palił fajkę

Ja sama jej nie pamiętam, 

więc bajkę powiedzą zwierzęta.

– Ko, ko – kokoszka zaczęła

i szybko odfrunęła.

– Kukuryku! – zapiał kogutek

i jeszcze szybciej uciekł.

– Gul, gul – indyki pisnęły.

– Mee – potem kozy zaczęły.

– Gę, gę – gąski zagęgały,

lecz bajki mówić nie chciały.

– Kwa, kwa – kaczki krzyknęły.

– Kwi, kwi – świnki kwiknęły.

– Muuu – głośno ryknęła krowa.

– Beee – baran jej zawtórował.

– Miau, miau – kotki zapiszczały.

– Ihaha – koniki głos dały.

– Hau, hau, hau

– krzyknęły szczeniaczki.

Głosów był wybór taki!

Zwierzęta ryczały, beczały, kwakały, 

gdakały i piały,

szczekały, gęgały, miauczały, 

lecz bajki nie powiedziały.

 

Zadaj dziecku pytania:

− Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

− Jakimi głosami odzywały się zwierzęta? 

− Dlaczego zwierzęta nie opowiedziały bajki?

 

Przygotujcie obrazki zwierzat z wczorajszych zajęć oraz te poniżej.

 

Przeczytajcie dzieciom jeszcze raz wiersz,  a dzieci niech układają obrazki zwierząt zgodnie z kolejnoscią ich występowania i naśladują ich głos.

 


Posłuchajcie głosów wiejskiego podwórka i baw się dobrze.

https://youtu.be/efqoaJvBjWU

 


Już wiecie jak wyglądają zwierzęta z wiejskiego podwórka. Możesz teraz pokolorować wybrane zwierzęta. Będą potrzebne do wykonania makiety Wiejskiego podwórka.

 


Proponujemy zabawę Niespodzianka dla pieska. 

Przygotujcie dla dziecka rolkę po ręczniku papierowym i po papierze toaletowym i kawałek wełny. Do rolki po ręczniku przymocujcie wełnę a drugi koniec przymocujcie do rolki po papierze toaletowym – kość dla psa. Dzieci nawijają wełnę na rolkę, obracając ją palcami – dzieci - pieski starają się w jak najszybszym tempie zdobyć smakowitą kość. Możecie zrobić wyścigi i sprawdzić,  kto najszybciej zdobędzie kość.


 

Zapoznajcie dzieci z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

Zapomniał wół, jak cielęciem był.

Koń ma cztery nogi i tak się potyka.

Pasuje jak wół do karety.

Nie kupuj kota w worku.
Połącz głowę z odpowiednim tułowiem 
Zadania dla Motylków

Nowe Przygody Olka i Ady,  Litery i liczby część 2, str. 64-67

Nowe Przygody Olka i Ady,  Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, str. 68