WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
RODO
  • Zobacz plik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola
  • Zobacz plik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych