WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców - oświadczenie I 04.05.2020


Dla rodziców, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola
od 11.05.2020.


Prosimy aby to oświadczenie dotarło do nas do środy 06.05.2020 do godziny 12:00. 

Oświadczenie należy skopiować, wydukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na e-maila lub wydrukować, wypełnić i wrzucić do przedszkolej skrzynki pocztowej. 

 

e-mail: p-16@o2.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU*

Oświadczam, że moje dziecko…………………………...

od dnia 11 maja 2020 będzie uczęszczało do Przedszkola nr ……

Deklarowany czas pobytu dziecka  od……….. do……….

 

 

 

* Oświadczenie wysyłamy mailem na adres przedszkola……………. do dnia 06.05.2020